2
říjen
2019

Projektový den

Kategorie: Škola

Žáci 2. stupně a jejich vyučující si každoročně připomínají Evropský den jazyků, který připadá na 26. září.

Projektový den proběhl v pátek 27. září. Tentokrát byl zaměřen na kulturní dědictví antického Řecka a Říma. Proč zrovna jim? Přestože již uplynulo od doby jejich výsostného kulturního postavení ve světě více než dva tisíce let, bez jejich přínosu by byly Evropa a svět mnohem chudší.

Žáci 6. – 9. ročníku se v osmi pracovních dílnách postupně seznamovali s různými aspekty jazykového a kulturního přínosu starých Řeků a Římanů. Pracovali s řeckými a latinskými slovy, která používáme i v českém jazyce, vyzkoušeli si umění řečnictví, ve kterém tyto národy vynikaly. Připomněli si dramatické žánry, zahráli si divadlo, seznámili se s Platónskými tělesy. Pokoušeli se zahalit do chitónů a tóg – oblečení té doby, vyhledávali informace, které by měli znát pro návštěvu zemí, a seznámili se s prvky antické architektury a s nejnavštěvovanějšími památkami. Součástí projektového dne byl i pohyb – žáci společnými silami uběhli maraton.

Skupinky žáků byly v závěru každé dílny hodnoceny za aktivní a kreativní přístup k plnění zadaných úkolů. A kdo byl letos nejlepší? Opět třída 8. A, ze šesti skupin žáků čtyři skupiny obsadily  celkové 1. – 4. místo!

Odměněným žákům gratulujeme a zároveň děkujeme všem vyučujícím, kteří si jednotlivé dílny připravili.

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter