18
listopad
2019

Setkání k projektům

Kategorie: Škola, Projekt: Jazyky bez hranic

Loga

ZŠ Alšova je zapojena do projektů v rámci programu Erasmus+. Setkání k současnému projektu Jazyky bez hranic, jenž bude v lednu 2020 ukončen, se uskutečnilo na naší škole ve čtvrtek 14. 11. 2019 ve 14:45.

Pozvání obdrželi ředitelé a učitelé ze škol v Kopřivnici a okolí a také zástupci městského úřadu a tisku. Pro všechny bylo přichystáno pohoštění.
V úvodu setkání vystoupila Ing. Veronika Zvaríková, která přítomné seznámila s historií a současností našich projektů v rámci programu Erasmus+. Podala všem rovněž informace týkající se žádostí o grant. 
Následně vystoupili Mgr. Karel Kočiš, který se podělil o své zkušenosti ze svého
dvoutýdenního pobytu na kurzu pro učitele němčiny ve Vídni, a Mgr. Jiří Štěpán, který povyprávěl o svém kurzu angličtiny v Corku. 
I V. Zvaríková informovala o svém kurzu angličtiny, zaměřeném na metodiku a didaktiku, a v závěru poděkovala všem za účast na setkání a popřála hodně úspěšných žádostí o granty v rámci programu Erasmus+.
 
 
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Fotografie k článku

Jazyky bez hranic II.jpg Jazyky bez hranic I.jpg Karel I.jpg Setkani publikum I.jpg Stepan I.jpg Stepan II.jpg Obcerstveni.jpg

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter