1
leden
2006

Naše účast v projektu.

Kategorie: Škola, Projekt: Edunet

EDUNET

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, číslo opatření 3.3.1. 

Obsahem projektu je realizace vzdělávacích modulů pro ředitele základních škol a učitele II. stupně s cílem podpořit vnitřní proměny školy se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí učitele a zlepšení klimatu na školách. Každý učitel by měl na základě takto zvládnutých dovedností umět individualizovaně pracovat s dětskou populací a zvládat postupy při korekci učebních plánů a výchovných problémů při výrazném posunu k výchově dovedností a schopností žáků s důrazem na zvýšení jejich flexibility.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2006 - 31. 12. 2007

Účastníci postupně projdou během dvou let sadou následujících školení:

  • Osobnostní sociální výchova ve škole A
  • Volitelné téma dle potřeb školy
  • Cesty k efektivnější výuce
  • Učivo jako prostředek k rozvíjení kompetencí
  • Osobnostní sociální výchova B – humanitní vědy
  • Osobnostní sociální výchova B – přírodní vědy
  • Řízení profesionálního rozvoje lidí ve škole
  • Čtením a psaním ke kritickému myšlení

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter