28
září
2015

Profesní rozvoj učitelů cizích jazyků

Kategorie: Škola, Projekt: Profesní rozvoj učitelů cizích jazyků

Loga

Mgr. Barbora Tembo se jako první ze čtyř vyučujících cizích jazyků naší školy zúčastnila zahraniční mobility v projektu Profesní rozvoj učitelů cizích jazyků. Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Grant naše škola získala v rámci programu Erasmus+. O svých nabytých zkušenostech Mgr. Tembo informovala své kolegyně a kolegy dne 23. 9. 2015.

Zahraniční mobilita Mgr. Tembo probíhala ve dnech 28. 6. – 11. 7. 2015 v krásném prostředí Lake District – v NAB Cottage ve Velké Británii. Zde se spolu s dalšími dvaceti účastníky z šestnácti zemí světa zúčastnila jazykově-metodologického kurzu „Experiental English for Teachers“. Během kurzu zdokonalila své jazykové dovednosti, osvojila si základní principy zážitkového jazykového vzdělávání, poznala kreativní způsoby výuky gramatiky, přivezla si materiály, které uplatní ve své výuce. Měla možnost sledovat práci lektorů při výuce jazyka a přehodnotit tak svou vlastní výuku. Paní Tembo si s vyučujícími z dalších zemí vyměnila poznatky z výuky cizích jazyků, navázala kontakty, které do budoucna může škola využít při zapojení do dalších mezinárodních projektů.

Za obsah  sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Fotografie k článku

NAB Cottage 0.JPG NAB Cottage 1.jpg NAB Cottage 5.JPG in the classroom.JPG

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter