5
leden
2016

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Kategorie: Škola

V prosinci proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády v českém jazyce. 12 žáků 8. a 9. ročníků muselo ve třech vyučovacích hodinách  prokázat i tentokrát své jazykové a slohové znalosti a schopnosti.

V mluvnické části se soutěžící letos potýkali s devíti úkoly, které se vztahovaly k seznamu známých i méně známých pokrmů vypsaných z různých jídelníčků. Žáci nahrazovali nespisovné výrazy spisovnými, vysvětlovali přenesené významy, opravovali a vysvětlovali pravopis přejatých slov. Zřejmě dnes mluvíme celkem spisovně, nikdo si totiž neporadil s úkolem nahradit nespisovné přídavné jméno „šnytlíkové“ (šnytlík = pažitka). Ve slohové části pak žáci museli nejdříve doplnit známé rčení a poté vypracovat krátkou úvahu.

Nejlépe si s úkoly poradily a do okresního kola postupují tyto žákyně:

  1. Ivana Prčíková z 9.A (19 b)
  2. Veronika Hajdušková z 9.A (18 b)
  3. Lucie Kremlová z 8.A (14 b) – náhradník

Blahopřejeme!

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter