28
leden
2018

Informace pro podávání přihlášek na SŠ

Kategorie: Škola

Co musíte udělat před podáním přihlášek?

- Zjistit kritéria přijímání žáků na konkrétní SŠ (ředitel SŠ vyhlásí na www stránkách jednotlivých škol do 31. 1. 2018).

Odevzdání přihlášek

- Žáci si podávají v prvním kole přijímacího řízení až 2 přihlášky na SŠ.

- Tiskopisy přihlášek lze vytisknout z internetu (www.msmt.cz, nebo je může vytisknout výchovný poradce na základě vyplněné žádosti – vyzvednout u výchovného poradce).

ZŠ předložte vyplněnou přihlášku ke kontrole a doplnění prospěchu nejdříve 1. 2. a nejpozději 15. 2. 2018. (19. 2. – 25. 2. 2018 – jarní prázdniny)

- Na 1. straně přihlášky je kolonka pro osvědčení zdravotní způsobilosti uchazeče (musí být potvrzení lékaře pro některé obory – viz kritéria pro podávání přihlášek na jednotlivé SŠ)

- Zároveň s potvrzenými přihláškami žáci a jejich zákonní zástupci obdrží jeden zápisový lístek. Zápisový lístek si zatím ponechají doma a do 10 pracovních dnů po oznámení rozhodnutí o přijetí na vybranou SŠ jej doručí na SŠ.

- Přihlášky musí být odevzdány na SŠ do 1. 3. 2018. (Osobně na sekretariátu střední školy nebo doporučeně - poštou s podacím lístkem.)

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

Jednotná přijímací zkouška z ČJL a MA se koná do všech maturitních oborů vyjma učebních oborů s výučním listem a druhých a dalších kol přijímacího řízení!

- Hodnocení těchto zkoušek se podílí na celkovém hodnocení splnění kritérií nejméně 60 %, zbytek tvoří hodnocení na vysvědčení za poslední dva ročníky, případně další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy.

Termíny:

Čtyřleté obory:    1. termín: 12. 4.         2. termín: 16. 4.

Šestileté a osmileté obory:     1. termín: 13. 4.         2. termín: 17. 4.

Náhradní termíny pro všechny obory: 1. termín: 10. 5.       2. termín: 11. 5.

V 1. termínu žák koná JPZ ve škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí, ve 2. termínu pak ve škole uvedené ve 2. pořadí. Pozvánka na JPZ bude zaslána ředitelem SŠ 14 dní před JPZ.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na stránkách SŠ nejdříve 27. 4. a nejpozději 2. 5. 2018.

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter