Školní preventista

Nacházíte se: Úvodní stránka >> Školní preventista

Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Darina Caloňová, Ph.D.

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky: středa 8.00 - 8.45

Vážení rodiče a milí žáci,

naše škola již několik let pracuje podle Minimálního programu prevence sociálně patologických jevů. V tomto programu se zaměřujeme na minimalizaci sociálně patologických jevů, mezi něž zejména patří:

  • šikanování a násilí
  • kyberšikana (sexting, kybergbrooming, kyberstalking a stalking)
  • kriminalita, delikvence, vandalismus
  • záškoláctví
  • užívání návykových látek, anabolik a medikamentů
  • syndrom týraných a zneužívaných dětí
  • sekty a sociálně patologická náboženská hnutí
  • xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus
  • gambling (patologické hráčství)
  • komerční sexuální zneužívání dětí

Pro lepší orientaci k daným tématům si Vám dovoluji nabídnout odkazy na užitečné webové stránky:

www.bezpecne-online.cz - vzdělávací server, který se zaměřuje především na děti a dospívající, cílem tohoto serveru je podporovat u dětí bezpečné a sebejisté používání internetu i nových komunikačních technologií,

www.kybersikana.eu - webová stránka je určena nejenom dětem, ale i jejich rodičům, obsahuje zajímavé články týkající se této problematiky a snaží se dětem i rodičům poradit, jak se s tímto novodobým problémem vyrovnat,

http://www.e-bezpeci.cz - zde naleznete články, odborné texty, výzkumné studie, materiály týkající se kyberšikany, kybergroomingu, sextingu, stalkingu a Facebooku.

http://www.sikana.org - stato stránka je určena obětem šikanování a je zaměřena na prevenci tohoto závažného celospolečenského problému.

K dispozici jsou pro Vás také informační letáky, zaměřené na šikanování.

Informační leták pro rodiče

Informační leták pro žáky

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter